Onze visie

Een professional in de finance en accountancy onderscheidt zich alleen van de concurrentie als hij/zij actuele vaktechnische kennis combineert met goed ontwikkelde persoonlijke vaardigheden. Een up to date kennis van vaktechnische zaken is noodzaak om in business te blijven. Het verschil met de concurrentie maak je pas als jij in staat bent om jouw vakkennis en jouw ervaring effectief in te zetten. Kortom: het gaat om persoonlijke effectiviteit.

Persoonlijke effectiviteit betekent in onze visie dat jij beschikt over het vermogen om de (potentiële) klant of jouw leidinggevende het gevoel te geven dat hij begrepen wordt en dat jij de juiste adviseur bent om hem te helpen bij het oplossen van zijn vraagstuk. Het resultaat van meer persoonlijke effectiviteit is meer interessante projecten en opdrachten. Die leiden weer tot meer werkplezier en een hogere opbrengst

Indien jij de “manager in business” wilt worden, betekent dit dat:

  • Beheersing van uitsluitend techniek niet toereikend is;
  • Een gezonde mix van kennis en vaardigheden essentieel is;
  • Naarmate je een hogere functie ambieert, persoonlijke vaardigheden veel belangrijker worden.

Samen hebben we één belang: top vaktechniek, netwerken met de juiste mensen en herkend worden als professional met kwaliteit.

Sommige dingen doe je samen om dat dit voor jou het beste is, omdat de markt er om vraagt. Voor andere dingen claim je jouw eigen ruimte zonder beperkende regels.

Dat alles biedt TIC. TIC verbindt!

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet