Beroepsethiek accountants in business

Medio november 2010 verscheen het NBA rapport ‘Lessen uit de kredietcrisis, Plan van Aanpak’. Een van de kernthema’s in het rapport is verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van accountants. Een onderdeel van dit beroepsbrede programma is verplichte educatie in de vorm van een training Beroepsethiek voor accountants in business. De training Beroepsethiek is gericht op gedragsverandering en is specifiek afgestemd op de doelgroep accountants in business. De training beoogt (1) bewustwording, (2) het begrip en (3) de toepassing van ethische principes door de accountants in business te vergroten.

Ook nu wordt weer veel geschreven over de noodzakelijke gedragsverandering voor RA’s, met name in het openbare beroep.

The Independence Company wil graag een bijdrage leveren aan verhoging van de kwaliteit van de beroepsgroep. Wij zetten ons in. Wat doet u?

Ons intrinsiek mooie beroep verdient een reputatie die recht doet aan al degenen die van goede wil zijn. Laten we samen de schouders er onder zetten en een begin maken of verder gaan op het pad van verbetering. Oprechte aandacht voor de juiste zaken is hier aan de orde.

TIC is in 2008 ontstaan vanuit de wens om op een andere manier met het vak om te gaan. Oprechte aandacht voor het vak, de klant en de professional staat centraal. Vanuit die benadering ondersteunen we diverse vooraanstaande OOB en niet-OOB kantoren bij het optimaliseren c.q. handhaven van de broodnodige kwaliteit. Dat is onze propositie en die hebben we waar gemaakt.

Evenwel dient ook de kwaliteit aan-de-andere-kant-van-de-tafel op een hoog niveau te blijven. Daartoe bieden wij onze opdrachtgevers ondersteuning op het gebied van o.a. internal audit, procesbeheersing en verbetering van rapportages ten behoeve van het management en bijvoorbeeld de bank. Uiteindelijk komt dit de interne communicatie en de communicatie met de accountant en de bank ten goede.

Directeur Vaktechniek & Commercie Jacob Kienstra RA: “Onze ervaring wijst uit dat opdrachtgevers het jaarrekeningtraject vaak als een “moetje” ervaren. Dit begrijpen wij en daarom kunnen wij onze opdrachtgevers op dit gebied volledig ontzorgen. Van het eenvoudigweg opstellen van jaarrekeningen tot het volledig overnemen van het contact met de accountant. Onze ervaren professionals met een Big 4 achtergrond hebben daarmee het jaarrekeningtraject “in control” gebracht. Resultaat: wegnemen druk bij opdrachtgevers en reductie accountantskosten.’’

Benieuwd naar ons kwaliteitsbewustzijn tijdens de sessie Beroepsethiek? Download de flyer en neem contact op met Jacob Kienstra op 06 43378504 of jkienstra@tic.nl

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet