Fred van Es RA

Locatie: KATWIJK
Per direct beschikbaar: Nee
Uren direct beschikbaar: -
Beschikbaarheid: 01-05-2016
Uren: -
Jaren werkervaring: >20
Markt: Accountancy,Finance
Functieniveau Accountancy: 5 - Senior manager
Functieniveau Finance: 5 - Senior controller
Projectervaring:
Branchekennis algemeen: Not for profit, Profit
Branchekennis specifiek: Accountancy, Bouw, Dienstverlening, Gemeenten, Goede doelen, Overheid, Stichtingen en verenigingen, Welzijn, Woningcoöperaties
Marktsegment: Groot internationaal, MKB
Kennisgebieden: BBSH, BBV, Comptabiliteitswet, EDP-audit, NV COS, Overig, Rechtmatigheid, RJ, RJ 645, RJ640/ 650, Titel 9 BW2, Vergunningen
Automatiseringskennis: General IT-controls, Mac, MS Office, Overig
Auditpakketten: Overig
Talen: Engels geschrift, Engels woord, Nederlands geschrift, Nederlands woord

Fred is in 1993 begonnen bij Ernst en Young den Haag. Fred is sinds 1999 Register Accountant.   Bij Ernst en Young is hij 20 jaar werkzaam geweest. Fred heeft hier alle functies nominaal doorlopen. Zijn laatste  functie bij Ernst en Young was Senior Manager Audit (lokale overheid en non profit).

In 2013 heeft Fred zich als zelfstandige aangesloten bij onze TIC Community. Fred is senior associate binnen de TIC Community en bouwt als zelfstandig professional mee aan de ontwikkeling van de gehele groep. Vaak door zich te richten op een specifieke markt of een specifiek kennisgebied. Hierdoor ontstaat expertise en zichtbaarheid in de markt. Fred draagt bij aan de community als kennisplatform door de inbreng van informatie over sector-ontwikkelingen, leads, vaktechnische vraagstukken en soortgelijks. Vanuit de groep wordt hij ook direct geïnformeerd over relevante zaken die spelen in of rond de TIC-Community. 

Fred kan als senior associate gebruik maken van de mogelijkheden van leverage op grotere opdrachten of als hij veel persoonlijk werkaanbod heeft. Binnen de groep ontwikkelt hij een eigen klantennetwerk.

Vanzelfsprekend Fred maakt, indien dit wenselijk of noodzakelijk is, gebruik van de ondersteuning van de formule op gebieden als acquisitie, marketing, vaktechniek, counseling, de backoffice (contracten, administratie, facturering) en de evaluatie van het functioneren bij klanten. Ook wordt er zo nodig gezorgd voor vervanging bij afwezigheid.

De specialisatie van Fred: financial en operational audits bij de rijksoverheid en de lokale overheid, waaronder gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en non profit organisaties
- opzet en uitwerking/uitvoering van (interne) controleplannen voor processen binnen de Rijksoverheid en de lokale overheid;
- opzet, uitwerking en advisering met betrekking tot het financieel beheer (w.o. rechtmatigheid);
- samenwerking met interne controleafdelingen en interne accountantsdiensten;
- subsidieverantwoordingen (vanuit de subsidieverstrekker alsook de subsidieontvanger);
- interne beheersing van projectorganisatie en grondbedrijven (grondexploitaties);
- AO/IB, risicobeheersing, in control statements, financieel beheer (w.o. rechtmatigheid);

Contact deze professional via The Independence Company:
hsikkema@tic.nl
038 337 45 25
06 43 39 39 20

Opdracht overzicht van professional.

Senior Adviseur

Locatie : Den Haag
Start datum : 01-09-2013
Eind datum : 30-04-2014

Opdrachtprofiel
Opdrachtgevers overzicht van professional.

FMHaaglanden/ Ministerie BZK

Branche : Overheid
Locatie : Den Haag
Referentie overzicht van professional.

Terug

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet