drs. Hans Mijnheer RA

Locatie: DRONTEN
Per direct beschikbaar: Ja
Uren direct beschikbaar: 24
Beschikbaarheid: 06-04-2015
Uren: 24
Jaren werkervaring:
Markt: Accountancy,Finance
Functieniveau Accountancy: 5 - Senior manager
Functieniveau Finance: 5 - Senior controller
Projectervaring:

• Uitvoeren van forensic audits, optreden als particulier onderzoeker;
• Uitvoeren van operational en financial audits;
• Toepassen Wet van Benford bij administraties;
• Opstellen prognoses van resultaat, liquiditeit en balans;
• Beoordelen van businessplannen;
• Onderzoeken naar ongewenst gedrag binnen organisaties;
• Optreden als Independent Expert bij Engelse rechtbank;
• Lid Raad van Bestuur van accountantsorganisatie, verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering.

Branchekennis algemeen: Not for profit, Profit
Branchekennis specifiek: Accountancy, Bouw, Dienstverlening, Energy & Utilities, Finance, Gemeenten, Handel, Land- en tuinbouw, Onderwijs, Overheid, Overig, Productie, Stichtingen en verenigingen, Welzijn, Zorg
Marktsegment: Groot nationaal, MKB
Kennisgebieden: Business Reviews, Comptabiliteitswet, Financiering, NV COS, Rechtmatigheid, Recovery, Strategie, Vergunningen
Automatiseringskennis: Exact, General IT-controls, MS Office
Auditpakketten:
Talen:

Hans Mijnheer is in 1986 begonnen in de audit- en adviespraktijk van Ernst & Young kantoor Zwolle. Hans is Begonnen als assistent en heeft het intern carrièrepad doorlopen tot en met audit manager. Tijdens deze periode heeft Hans de opleiding tot Register Accountant gevolgd en afgerond. Hans was eindverantwoordelijk voor klanten in de sectoren industrie, handel, onderwijs, dienstverlening, gezondheidszorg en wegenbouw. In 1998 is Hans bij SOAB in dienst getreden als senior auditor en medio 2002 benoemd als Director. Samen met een collega vormde hij de Raad van Bestuur. Hans heeft leiding gegeven aan teams van professionals in een politieke/bestuurlijke complexe omgeving. Naast het uitvoeren van audits (financial, operational, forensic en IT) en advisering op strategisch, tactisch en operationeel gebied heeft Hans in die jaren leiding gegeven aan een organisatie die kwantitatief en kwalitatief is gegroeid tot een belangrijke schakel in de ‘checks and balances’ van de gemeenschap van Curaçao en van Sint Maarten. Bij de werkzaamheden worden directe contacten onderhouden met Ministers. In de tijd bij SOAB is Hans in 2007 toegetreden tot Association of Certified Fraud Examiners (ACFE; USA).

In 2012 heeft Hans Mijnheer zich aangesloten bij The Independence Company en is Hans voor zichzelf begonnen met ‘Signaalpost’. Signaalpost houdt zich bezig met preventie en detectie van werknemersfraude. Daarnaast is Hans zelfstandig werkzaam als register-accountant en financieel adviseur.

Hans is een zeer ervaren register-accountant in profit en non profit organisaties. Zoals Hans aangeeft werkt hij altijd met DOPING: Deskundig, Objectief, Professioneel, INteger, Geheimhouding. Hans is flexibel in het functioneren in diverse rollen: als zelfstandige, teamlid of leidinggevende. Bijzondere belangstelling voor alles wat te maken heeft met ongewenst gedrag van werknemers, eigenaar van een particulier onderzoeksbureau. Tevens lid van de Raad van Mediators.

Contact deze professional via The Independence Company:
hsikkema@tic.nl
+31 38 337 45 25
+31 64 339 39 20

Opdracht overzicht van professional.
Opdrachtgevers overzicht van professional.
Referentie overzicht van professional.

Terug

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet