Auteur foto

LET OP: Informatie inzake komende vaktechnische bijeenkomsten

24 juli 2017

Onze partner in learning Kriton zal de training Frauderisicofactoren verzorgen.
Het programma voor 'Frauderisicofactoren' is als volgt:

A. e-learning Fraudersicofactoren

Deze e-learning wordt voorafgaand aan de workshop gevolgd.

Doelstelling 1: Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie is onderwerp van de e-learning.

LET OP: de e-learning moet succesvol zijn afgesloten om aan de workshop deel te mogen nemen!

B. Workshop

Deze richt zich op doelstelling 2 en 3 van de cursus:

Doelstelling 2

De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.

Doelstelling 3

De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.

 

Deze training zal worden georganiseerd op donderdag 5 oktober a.s. Dit omdat we een hele dag (minimaal 6 uur) training dienen te volgen en gedragstrainers beperkt beschikbaar zijn. Met deze trainingen kunnen 8 PE punten worden verdiend. De sessies van 21 september en 12 oktober komen hiermee te vervallen.

Reserveer dus 5 oktober de hele dag in jouw agenda!

Meld je per ommegaande aan voor deze training! Alleen dan zal de e-learning beschikbaar worden gesteld, die je van te voren met goed gevolg moet hebben afgelegd. Helaas kan anders niet deelgenomen worden aan de hoofdsessie.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bewaar deze e-mail en de bijgevoegde documentatie goed ten behoeve van je PE-registratie.


Met vriendelijke groet,
Het TIC team
Robin, Anne, Jacob en JanTerug naar vorige pagina
The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet