INDEPSCAN

P E R S B E R I C H T

Betreft: Raad van Commissarissen kan problemen binnen bedrijf eerder en nauwkeuriger aan het licht brengen

Commissarissen worstelen steeds meer met hun verantwoordelijkheid als toezichthouder. Ze vragen zich af of ze voldoende en ook de juiste informatie hebben voor beslissingen met vaak grote gevolgen. Soms lopen de belangen van betrokkenen bij de onderneming bovendien uiteen en is niet duidelijk voor wie ze nu eigenlijk verantwoordelijk zijn. Onlangs vroegen commissarissen zelfs om een eigen budget, zodat ze geheel zelfstandig onderzoek kunnen laten doen.

The Independence Company komt met een uniek product om commissarissen te ondersteunen. Een product dat kan dienen als objectief opgestelde onderlegger bij hun besluitvorming. 

De INDEPSCAN bestaat uit een score die de ‘economische fitheid’ van een onderneming aangeeft en potentiële risico’s voor de continuïteit vroegtijdig en met grote nauwkeurigheid oppikt. Ook wordt de mogelijkheid dat er fraude speelt opgespoord. Deze score, die samen met European Rating House wordt gerealiseerd, wordt aangevuld met een business review. Deze review, opgesteld door professionals die door hun positie geheel onbevooroordeeld zijn, geeft aan of de onderneming nog wel op de goede weg is.

Hoe het werkt

De score wordt wiskundig bepaald op basis van tenminste vijf opvolgende jaarcijfers. Het model volgt 120 posten en speurt naar de verbanden. Zo ontstaat in het model een beeld van het unieke profiel van elke onderneming. Niet begrepen posten worden gesignaleerd als mogelijke fraude. Een negatieve spiraal richting onherroepelijk onheil komt tot uitdrukking in hele lage scores. Het aanvullende business review geeft vervolgens richting aan de mogelijke oorzaken.

Door gebruik te maken van deze methode zijn commissarissen in staat beter te beslissen en eerder in te grijpen.

Nadere informatie:  

The Independence Company
drs. J. de Rooy RA
06-55 85 30 95

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Independence Company

The Independence Company heeft een product (Indepscan) ontwikkeld dat inspeelt op deze ontwikkeling. Juist door haar volstrekt onafhankelijke positie in de adviesmarkt, die ook verankerd is in haar naam, kan zij objectief en zonder enige belangenconflict de commissarissen ondersteunen.

De methode kan worden toegepast bij alle ondernemingen met een winststreven, behalve financiële instellingen, met een omvang die verplichte accountantscontrole verplicht stelt.

Informatie:
J. de Rooy
jderooy@tic.nl
038 - 337 45 25
06-55 85 30 95

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

European Rating House 

European Rating House is een nieuwe onderneming, vorig jaar gevestigd in Brussel, die als doelstelling heeft om de meest nauwkeurige corporate ratings te gaan geven. Basis vormt het OK-Score model, dat sinds 2000 tot heden onvergelijkbaar nauwkeurige voorspellingen heeft opgeleverd.

Informatie: 
Evert Jan Lammers
lammers@europeanratinghouse.eu
+32-2-7704959

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet