Geen bureaumarge

In de loop der jaren is de verhouding tussen ‘prijs’ en ‘kwaliteit’ in de financiële dienstverlening naar onze mening onaantrekkelijk geworden voor opdrachtgevers. De kwaliteit was en is wel goed, maar de gevoelswaarde bij het tarief al langer niet meer. Opdrachtgevers willen een niet meer dan redelijk tarief betalen, terwijl de kwaliteit van dienstverlening uitstekend dient te blijven. 

TIC heeft deze behoefte welbewust als uitgangspunt genomen bij haar tariefbeleid. De tarieven voor onze ervaren professionals van Big four-kwaliteit zijn bewust beduidend lager dan gangbaar is voor deze kwaliteit. Daarbij is het niveau van de opdracht leidend voor de tariefhoogte. Niet het functieniveau van de professional. Dit resulteert er in dat wij opdrachtgevers Big four-kwaliteit kunnen aanbieden tegen een aantrekkelijk tarief.

De kwaliteit wordt op peil gehouden doordat TIC voor haar ondernemers een eigen vaktechnisch programma heeft en doordat de professionals van TIC naar behoefte vaktechnisch kunnen sparren.

Het feit dat opdrachtgevers direct zaken doen met de professional, TIC geen bureaumarge hanteert  en dat de onderneming TIC een minimale overhead heeft en bescheiden kantoor houdt, is verder een uiting van ons besef van wat opdrachtgevers belangrijk vinden. 

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet