De TIC Billability Meter

TIC bevordert de aandacht voor een goede balans tussen werkdruk, vakinhoudelijke en persoonlijke groei en gewenst inkomen aan de ene kant en vrije tijd van de aangesloten professionals aan de andere.

Daarom hebben wij de TIC Billability Meter ontwikkeld. De TIC Billability Meter is een graadmeter voor het vermogen van een TIC Professionals om directe uren te factureren waarin de realisatie wordt afgezet tegen een vooraf gedefinieerde norm.

De TIC Billability wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de werkelijk gefactureerde omzet geëxtrapoleerd naar een volledig jaar en full-time basis ten opzichte van de norm voor het betreffende jaar. 

De norm voor de hele groep TIC Professionals is in 2011 en 2012 gesteld op 1.000 gefactureerde uren tegen een tarief van EUR 100. Met andere woorden: een gefactureerde omzet van EUR 100.000.

Ultimo 2011 bedroeg de TIC Billability EUR 110%. Ultimo kwartaal 4 2012 bedraagt de TIC Billability 115% (kwartaal 3 2012 111%).

Met andere woorden: als je in 2012 het hele jaar full time beschikbaar zou zijn, zou je gemiddeld een omzet realiserenvan EUR 115.000 als TIC Professional.

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet