Samen bouwen

TIC en haar zelfstandig ondernemers bewerken samen de markt. De eigen acquisitiekracht van TIC wordt gevormd door alle directieleden en twee commercieel managers. Wij hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd van waaruit het grootste deel van de opdrachten wordt gerealiseerd.  

Wij verwachten dat jij jouw netwerk actief bewerkt. Uiteraard word je begeleidt en gecoacht door TIC. Hier betaalt onze uitgebreide en lange ervaring zich uit. Wij bespreken jouw ambities en leggen die vast in een ondernemersplan. Hierdoor werk je gericht aan het realiseren van opdrachten.

TIC professionals realiseren ook opdrachten voor elkaar. De professional die de opdracht aanbrengt onderhandelt zelf zijn marge uit.

TIC bewerkt doelbewust deelmarkten met concrete proposities. Dit op basis van eigen marktanalyse. Hierbij wordt de kracht van ons concept maximaal benut: commerciële ervaring, vaktechnische kennis en ondernemerschap.

De opdrachten zijn behoorlijk divers en worden verricht in de accountancy, maar ook in de business. Ze variëren van externe accountant bij een middelgroot of klein accountantskantoor of controleleider bij een Big four-kantoor tot controller bij een gemeente en van CFO bij een MKB-bedrijf tot rapportagespecialist bij een beursgenoteerde onderneming. De aard en complexiteit van de opdrachten verschilt. Ze zijn passend bij de kennis en ervaring van de TIC Professional. De ondernemers van TIC plooien zo hun loopbaan in de gewenste richting.

De marktpositie van een ervaren accountant met een Big four-achtergrond is blijvend goed. De toestroom van nieuwe (aankomende) accountants daalt al jaren, terwijl de uitstroom uit het openbaar beroep traditioneel hoog is en gezien de werkdruk hoog zal blijven. Daarboven op komt nog de uitstroom van de babyboom-generatie die gaande is. Oftewel: de vraag naar kwalitatief goede financiële professionals is groter dan het aanbod.

Tegelijkertijd zien we dat opdrachtgevers een niet meer dan redelijk tarief willen betalen. Verder merken we dat opdrachtgevers kijken naar het collectief achter de individuele professional. Men wil kwaliteit en continuïteit. TIC en het TIC Concept voorziet zowel professionals als opdrachtgevers in hun behoeften. Al deze ontwikkelingen maken de verdiencapaciteit van een zelfstandig ondernemende professional naar onze overtuiging blijvend aantrekkelijk.

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet