Samen ondernemen

Wij vinden dat een gezonde samenwerking tussen partijen betekent dat zowel TIC als jij  willen investeren. Het is verstandig om vooraf duidelijk de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Dit zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking.

Aansluiten bij TIC betekent dat je toegang krijgt tot meer dan 50 jaar ervaring met commercie,  ondernemerschap en vaktechniek. Daardoor hoef jij niet keer op keer het wiel opnieuw uit te vinden en kun je snel schakelen met beproefde methoden, kennis en ervaring. Dat scheelt leergeld.

TIC innoveert continu om interessante opdrachten te realiseren. De tijd is er rijp voor. De opvattingen over de toegevoegde waarde van accountants veranderen, terwijl opdrachtgevers een betere kwaliteit/prijs-verhouding willen. Intussen heeft de professional een sterkere marktpositie. Deze context schept ongekende mogelijkheden om zèlf diensten te ontwikkelen. TIC biedt je de kansen om de speelruimte te benutten.

TIC maakt kwaliteit zichtbaar voor de markt. De selectie van kandidaten is streng en grondig. Alle communicatie is professioneel en alle juridische aspecten van ondernemerschap zijn solide geregeld. We hanteren degelijke procedures. De rode draad: we doen alles onderbouwd vanuit een visie. Dat onderscheidt een TIC Professional van een solo opererende ondernemer. Dit geeft opdrachtgevers vertrouwen.

Daarnaast werken we continu aan een sterkere marktpositie. Indirect door de naamsbekendheid van TIC op een doordachte manier naar een hoger plan te tillen. Direct, door ons bestaande netwerk te bewerken en welbewust nieuwe aan te boren. Dit om ons deel van de opdrachten voor jou te realiseren.

Van jou verwachten wij dat je vaktechnisch uitstekend bent. Dat je bereid bent te investeren in jouw ontwikkeling. Dat jij jouw grenzen verlegt. Concreet: we zien graag dat jij je actief en pro-actief opstelt. Dat jij jouw netwerk actief bewerkt en denkt in kansen. Moet je dit alles in één keer kunnen? Nee, we vragen je alleen om leergierig te zijn. Wij helpen je.

TIC is een collectief van netwerken die allemaal beschermd zijn. Jouw netwerk blijft dus jouw netwerk. Hierdoor kun jij de denkkracht en de slagkracht van het collectief gebruiken voor jouw netwerk. Bovendien: ons netwerk werkt ook voor jou.

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet