Stefanie Olthoff RA

Locatie: DEN HAAG
Per direct beschikbaar: Nee
Uren direct beschikbaar: -
Beschikbaarheid: 01-01-2015
Uren: 32
Jaren werkervaring: >10
Markt: Accountancy,Finance
Functieniveau Accountancy: 4 - Manager
Functieniveau Finance: 4 - Controller
Projectervaring:
  • Internal auditor bij handel en productieorganisatie Heineken. Jaarrekeningcontroles van de business units. (risicoanalyse, planning, controle aanpak, controle en managementletter). Bijzondere onderzoeken o.a. fraude, beheer en beveiliging voorraad, AB Costing, AO/IB bedrijfsprocessen;
  • Group Internal auditor bij Heineken. Controles brouwerijen wereldwijd (auditplan, planning, controleaanpak, coördineren en rapporteren aan RvB) en AO/IB implementatie SAP;
  • Auditor bij de Rijksoverheid. (ministerie van Justitie) Jaarrekeningcontroles van directies en uitvoeringsorganisaties. (risicoanalyse, planning, controle aanpak, controle, managementletter en voor het agentschap een accountantsverklaring) Adviseren van de politieke en ambtelijke leiding. Bijzondere onderzoeken o.a. fraude, integriteit, transities van directies, SiSa, ESF, AO/IB, rechtmatigheid. Leiding aan vier medewerkers;
  • Concern en DG Controller bij Rijksoverheid (ministerie van Justitie) Planning & Control cyclus van een Directoraat Generaal. Adviseren van de ambtelijke en politieke leiding. (Inter)departementale overleggen en werkgroepen. (maken, invoeren, toetsen/ EAUT en evalueren beleid) Bijzondere onderzoeken o.a. ESF, IBO, kostprijzen, leges, jaarverslag. Leiding aan drie medewerkers;
  • Plv. hoofd en financieel adviseur van de minister van Financiën. Wnd. hoofd en leiding aan negen medewerkers. Vaststellen conceptbegroting van het ministerie van Justitie en van Binnenlandse Zaken als onderdeel van de Rijksbegroting voor Prinsjesdag. Beheren en achtervang van enkele beleidsterreinen. (Inter)departementale overleggen en werkgroepen. (maken, invoeren, toetsen/ EAUT en evalueren beleid) Ondersteuning van de minister van Financiën. (begeleiden in overleggen en beoordelen plannen financiële gevolgen) Beantwoorden van vragen en adviseren voor de ministerraad.
Branchekennis algemeen: Not for profit, Profit
Branchekennis specifiek: Handel, Productie
Marktsegment:
Kennisgebieden: ESF 2007-2013, NV COS, Rechtmatigheid, SISA
Automatiseringskennis: MS Office, SAP
Auditpakketten: Overig
Talen: Engels geschrift, Engels woord, Nederlands geschrift, Nederlands woord
Opdracht overzicht van professional.

Business Unit Controller Inspectie SZW I&I

Locatie : Gouda
Start datum : 01-01-2014
Eind datum : 31-12-2014

Opdrachtprofiel

Business Unit Controller Inspectie SZW I&I

Locatie : Gouda
Start datum : 26-06-2013
Eind datum : 31-12-2013

Opdrachtprofiel

Business Unit Controller Inspectie SZW I&I

Locatie : Gouda
Start datum : 25-06-2012
Eind datum : 25-06-2013

Opdrachtprofiel
Opdrachtgevers overzicht van professional.

Baker Tilly Berk

Branche : Overheid
Locatie : Gouda
Referentie overzicht van professional.

Terug

The Independence Company

| 038 - 3374525
Burgemeester van Roijensingel 2 | 8011 CS Zwolle
Koninginnegracht 8 | 2514 AA Den Haag

Login intranet